Nekaj o Iris d.o.o

Kdo smo

Podjetje IRIS

Z dejavnostjo smo pričeli leta 1981. Področje delovanja podjetja obsega predvsem zastopanje, trženje ter distribucijo blaga humane in veterinarske medicine, dejavnosti registracije, konsignacije ter logistike.

IRIS že tri desetletja kontinuirano oskrbuje bolnišnice, klinike, zdravstvene domove, domove za ostarele, zdravstvene institucije, laboratorije, veterinarske klinike in farme, fakultete in druge kupce. Ponudba vključuje širok spekter izdelkov številnih vodilnih tujih in domačih proizvajalcev.

Smo srednje veliki domači dobavitelj, ki je in bo s kakovostnim svetovanjem kupcem zagotavljal učinkovito in varno uporabo nabavljenih izdelkov in storitev s področja medicine in veterine.

Trenutno zaposlujemo okoli 50 delavcev. Družba si kar najbolj prizadeva, da zaposluje strokovno ustrezno usposobljene kadre ter nenehno vlaga v njihovo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v skladu s potrebami in veljavno zakonodajo.

Podjetje ima organizirano lastno transportno mrežo ter sodobno skladišče z informacijskim sistemom E-LOGIS, ki je v skladu z najnovejšimi trendi učinkovito zagotavljanja kakovost ter sledljivost blaga.

Vse navedene dejavnosti družbi omogočajo tudi prodor na trg v republikah bivše Jugoslavije. Družba ima trenutno hčerinski družbi na Hrvaškem in v Srbiji.

V družbi IRIS ugotavljamo, da so naše največje priložnosti kakovostni, močni in rastoči programi. Naše prednosti so tudi izjemno razvito in kakovostno strokovno znanje, ki temelji na kontinuirani rasti. Pridobili smo vse potrebne verifikacije za izvajanje dejavnosti v stroki (IRIS je vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov in v register dobaviteljev in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov, pridobljeno ima ustrezno dovoljeno za promet na debelo z zdravili ter dovoljenje za izdelavo zdravil). Redno spremljamo vse spremembe in zakonske zahteve.

 

IRIS, Mednarodna trgovina, d.o.o.

Cesta v Gorice 8,

1000 Ljubljana Slovenia 

+386 1 200 66 46

Matična števila: 5302889000

Davčna številka: SI59219173

Osnovni kapital: 591.044,00 EUR

Registrski organ: Okrožno sodišče v Ljubljani

©2017 by Avizor Slovenija. Proudly created with Wix.com